روند کاهشی تورم همچنان ادامه دارد

نرخ تورم آبان ماه به 18.2 درصد رسید

روند کاهشی تورم همچنان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی این بانک «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» را منتشر کرد.
 اداره آمار اقتصادی،خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 را به شرح ذيل اعلام  نمود:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان‌ماه 1393 به عدد 207.8 رسيد که نسبت به ماه قبل1.5 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در آبان‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل15.1درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه 1392 معادل 18.2 درصد مي‌باشد.

 تعداد بازديدها:   4,019