روند کاهشی تورم تداوم یافت

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌ماه 1393 به عدد212.3  رسيد که نسبت به ماه قبل0.3  درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در دي‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل15.7 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1392 معادل16.3  درصد مي‌باشد.


 


تعداد بازديدها:   3,988