شاخص بهای تولید کننده در ایران

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی این بانک طی گزارشی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه  100=1390  را به شرح ذیل اعلام کرد:
-  شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در بهمن ماه 1393 به عدد 207.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد کاهش يافت.
-  شاخص مذکور در بهمن ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل11.4 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 به‌میزان 15.3درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 
 


تعداد بازديدها:   3,010