تداوم سیر نزولی نرخ تورمنرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1393‌ معادل 11.9 درصد است.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 1394 به عدد 234.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در اسفندماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.3 درصد افزايش داشته است.تعداد بازديدها:   8,802