درصد تغییر 12 ماهه شاخص بهای تولید کننده به کمتر از 5 درصد رسید


شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1394 به عدد 215.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزايش داشته است.
-  شاخص مذکور در اسفند ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.تعداد بازديدها:   7,135