شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه 95

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به تير ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 1394 به‌ میزان 3.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تير ماه 1395 به عدد 220.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در تير ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2.7 درصد افزایش داشته است.

 

 تعداد بازديدها:   5,374