نرخ تورم تولیدکننده در آذرماه به 3.5 درصد رسیدشاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آذر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر ماه 1394 به‌میزان 3.5 درصد افزایش یافته است.
 
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:

- شاخص مذکور در آذر ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه 1395 به عدد 231.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش یافته است.

 


تعداد بازديدها:   3,713