تداوم تورم تک رقمی در دی ماه

 

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1394 معادل 8.6 درصد است.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
 
  • شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌ماه 1395 به عدد 254.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش يافت.
  • شاخص مذکور در دي‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6 درصد افزايش داشته است.

 


تعداد بازديدها:   3,564