تحقق وعده دولت یازدهم؛

تورم تک رقمی شد


نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1394  معادل 9.7 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
 

  • شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1395 به عدد 240.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزايش يافت.

  • شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزايش داشته است.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   6,795