شاخص قيمت كالاهای صادراتیتعداد بازديدها:   642,560