شاخص قيمت كالاهای صادراتیتعداد بازديدها:   602,806